top
FORSIDE BESTYRELSEN INFORMATION NYHEDER


 

 

 

 

 

 
Nyheder fra A/B Højen II 2017
De seneste nyheder vil blive bragt øverst på opslaget her.
(Kør ned for lidt ældre nyheder!
)


Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand for hele 2018!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570. (Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, klik her.


Klik her for nyheder 2018
-
Afholdt arrangementer:

Kunst er det man ikke kan...
- hvis man kunne, var det jo ingen kunst!

Sådan siger Storm-P, og så må det jo passe.
Men du kan høre noget om det på fællesspisningen
tirsdag den 28. november kl. 18.00
i Forsamlingshuset,

-
hvor vi får besøg af den lokale kunstner Estrid Maria Eriksen fra Gimlinge,
som vil fortælle om sine billeder - deriblandt portrættet af Slagelses borgmester Stén Knud,
som hun malede for et års tid siden.

Priserne ved denne spisning er de sædvanlige:
50 kr., hvis man er medlem af Landsbyrådet, ellers 75 kr.

 

-
Et godt gammeldags vælgermøde!
Som bekendt, er der kommunalvalg den 21. november,
og vi er nok mange der gerne vil høre noget om, hvad kandidator og partier vil med vores kommune.
Det får de mulighed for at fortælle os noget om, når Slots Bjergby Landsbyråd arrangerer et vælgermøde i Forsamlingshuset
torsdag den 2. november kl. 19.00.

Det er ingen spisning til det møde, men mon ikke der bliver valgflæsk til alle?
Forsamlingshuset sælger øl og vand, kaffe og kage.

 
-
Man skulle ikke tro, at der var nogen,
der var skør nok til at køre til Nordkap og hjem igen i en gammel traktor fra 1984
og med en lige så gammel campingvogn spændt bagefter.
Men det er der, og han hedder Kurt L. Frederiksen
og bor i Tjørnelunde ved Høng!
Kurt kommer til
fællesspisningen
onsdag den 11. oktober kl. 18.00
i Slots Bjergby Forsamlingshus,
hvor han viser billeder og fortæller om sin tur:
Én mand - én traktor - én campingvogn - fire lande - fyrre dage -
femtusindtohundrede kilometer!

Menuen står på glaseret skinke,
og kuvertprisen er steget lidt, men stadigt rørende lav:
60kr. for medlemmer, 85 kr. for ikke medlemmer.
Man kan som sædvanlig købe drikkelse, kaffe og kage til fredsommelige priser.


Den 22. september:
-
"Høstfesten” i 2017 i Forsamlingshuset
bliver afholdt

fredag d. 22 september kl. 19.00
se invitationen ved at klikke her:

Den 2. september:

Fælles arbejdsdag Højen II
Bestyrelsen inviterer til fælles arbejdsdag den 2. september 2017 kl. 9:00.
Vi mødes ved Fælleshuset.
Undervejs vil der blive budt på en forfriskning, så der ikke er nogen der går sukker kold!
Efter endt arbejde bliver der serveret et par stykker smørrebrød samt øl og vand.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen Højen II
Se en lille film fra den meget hyggelige dag ved at klikke på billedet:

-

Den 16.juni:
Grillfesten fredag den 16. juni...
-

I år skal vi tilmed fejre, at det er 25 år siden, at en gruppe initiativrige mennesker
arrangerede den første grillfest i Slots Bjergby!
Det fejrer vi fredag den 16. juni
- som sædvanlig på den store plæne midt i landsbyen.

Og denne gang skal man ikke selv have mad med,
for menuen kommer til at
stå på helstegt grisbasse med kartoffelsalat og diverse grønne salater!!!
Man er velkommen fra kl. 16.30,
hvor vi begynder at rigge til, og hvor der er lejlighed til at spille kroket og kongespil
og den slags under kyndig ledelse af Landsbyrådets superkompetente
legeonkler Lasse og Kasper!
Mere adstadige borgere kan nyde en pils og lokalt samvær med gode naboer.
(Tag naboen med!)
Du skal selv bestik og drikkelse med, men Landsbyrådet sørger for resten.
Og så har bestyrelsen besluttet, at arrangementet er gratis for Landsbyrådets medlemmer!
Men Ikke medlemmer er velkomne - men de skal betale fulde kuvertpris.....

Som sædvanlig kårer vi årets flotteste lagkage!!!
Her kan du se et eksempel på, hvad der venter dig!
-
....og vi kan højst være 70 deltagere, så det handler om at få tilmeldt sig i tide!
Det er først-til-mølle-princippet, der gælder!
Den 17. maj:
-
Plantebytteaften
onsdag den 17. maj fra kl. 18.30

Ligesom de foregående år afholder vi i maj måned en plantebytteaften
på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen.
Alle er velkomne – også haveinteresserede, der ikke har noget at bytte med,
men som gerne vil købe lidt supplerende planter
til en fornuftig pris! Sidste år var der fx god afsætning på tomatplanter og chili til en tier stykket!
Det er vejrguderne og deltagerne, der afgør, hvor længe bytteriet skal stå på.
Vi stiller nogle borde og stole op, og tanken er som altid,
at man kan komme forbi med de planter, man har fået sået for mange af,
eller de stauder, som man har delt og ikke kan få plads til, og hvad man nu ellers har af haveting,
som man gerne vil af med – hvad enten man vil bytte til noget andet eller
have en skilling for sine varer.

Men som sagt: man er også meget velkommen uden at have planter med!

Husk at melde dig ind eller forny dit medlemskab af  Slots Bjergby Landsbyråd.
Det koster kun 100 kr. for dig og din husstand fra nu af og for hele 2017!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
(Husk at anføre dit navn og adresse!)
For hvordan du betaler og bliver medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, klik her.

og den 26. april:

Slots Bjergby forsamlingshus afholder
-
generalforsamling
onsdag d. 26-04-2017*
kl. 19.00 i forsamlingshuset.
 HUSK: Medlemsbevis medbringes til stemmevalg.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Venlig hilsen bestyrelsen

*OBS! Der er ændret i datoen fra d 19-04 til d 26-04
da huset desværre er optaget d 19-04,
og arrangementer i huset kommer selvfølgelig i første række
.

og den 7. april:

Øl er øl – og omvendt!
-
Det påstår Storm-P. i hvert fald, og så må det vel være rigtigt.
Men du får lejlighed til at afprøve påstanden
fredag den 7. april kl. 19.00
i Forsamlingshuset
- hvor den lokale ølspecialist Ronny Hansen vil tage os på tur i øllets verden.

Du får noget seriøst at vide om de forskellige øltyper og om de mange forskellige nye øl,
som småbryggerierne rundt om i landet disker op med i disse år.
Og hvis vi kender Ronny H. ret, så skal der også nok blive smagsprøver nok at gå hjem på!
Der bliver selvfølgelig også lidt fast føde.
Også den side af sagen er i gode hænder, så du kan være helt rolig:
Kokkemutter har lovet at finde på nogle småretter, der matcher øllet og sørger for,
at det hele ikke går op i promiller!
Selvfølgelig er det ikke gratis – men der er nu ikke meget galt:
Du får hele baduljen for kun 200 kr. -
hvis du altså er medlem af Slots Bjergby Landsbyråd.

Ellers må du af med 250 dask!

den 22. marts:

-
Ordinær generalforsamling – og stegt flæsk!!!
Onsdag den 22. marts kl. 18.00

afholder Slots Bjergby Landsbyrådet sin
ordinære generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Denne officielle indkaldelse vil blive fulgt op af en flyer forud
for generalforsamlingen, hvor detaljerne til dagsordenen vil fremgå.
Du kan også holde dig opdateret på foreningens hjemmeside
www.sb-l.dk/arrangementer2017.php
og på Facebook.
Efter generalforsamlingen afholder vi en fællesspisning,
hvor menuen i overensstemmelse med foreningens stolte traditioner
vil være stegt flæsk med persillesovs!!!!!!
Deltagelse i spisningen er denne aften gratis for foreningens medlemmer
– andre deltagere må af med 75 kr.

den 28. februar:

Hvad finder de dog …?
-
Du har nok lagt mærke til de mærkelige render,
der i efteråret blev gravet på arealet imellem skolen og gravhøjene.
Det var Vestsjællands Museum, der afsøgte området for oldtidsfund, inden arealet skal bebygges med nye huse til kommende beboere i Slots Bjergby - og nye medlemmer af landsbyrådet!
Selv om lige netop denne prøvegravning vist ikke gav de store resultater, så har arkæologerne hen over årene fundet mange ting i vores område.
Det kan du høre om på vores
fællesspisning tirsdag d. 28. feb. kl.18.00
hvor vi får besøg af museumsinspektør Hugo Hvid Sørensen.
-
Han er manden bag mange af de seneste års udgravninger i vores område,
bl.a. i forbindelse med anlægget af omfartsvejen, og han vil i sit foredrag
give et samlet billede af det liv, der i flere tusind år har udfoldet her på vores kanter.
Hugo Hvid Sørensen
vil også inddrage den nyeste viden og tolkning af landskabets udvikling og fortælle om,
hvad man kan udlede af de ældste kort over området.
Foruden dette spændende foredrag får du som sædvanlig også
et godt måltid mad og dejligt selskab for bare 50 kr. !!!
Menuen står på braiseret oksespidsbryst med bagte rodfrugter, kogte kartofler
og masser af god brun sovs! Tag den, Noma!
Ikke-medlemmer er også velkomne – men de må af med 75 kr. for at være med.
Vin, øl, kaffe mm til de sædvanlige humane priser.
Vi ses i Slots Bjergby Forsamlingshuset!
-

Fra Slots Bjergby Landsbyråd, februar 2017:

Lokalplan 1170
www.slagelse.dk/media/10724136/Lokalplan-1170-samlet.pdf
-

Lokalplan 1170 er kommunens betegnelse for udkastet til den nye udstykning,
der er planlagt ved Blæsenborgvej vest for Skælskør Landevej.
Mange af jer deltog i orienteringsmødet midt i januar, og vi vil i bestyrelsen opfordre til,
at man giver sine synspunkter til kende skriftligt over for kommunen.
Det skal ske inden den 22. februar, hvor høringsfristen udløber.
         
         Bestyrelsen arbejder på en indsigelse på landsbyrådets vegne,
og når den er sendt til kommunen
vil den blive lagt ud på vores hjemmeside til almindelig orientering.*
Bestyrelsen, Slots Bjergby Landsbyråd

*Se den her: (kør lidt ned!)
www.sb-l.dk/lokalenyt.php

Nyt fra Slots Bjergby Landsbyråd:
-

Nyt om alleen
         Det sidste nye i føljetonen om den allé, som vi har fået kommunalt tilskud til at plante,
er, at bestyrelsen sammen med kommunen arbejder for,
at alleen plantes på Slotsbjergbyvej fra landsbyens ophør og ned til ”vindmøllevejen”.
         Her vil alleen være synlig i landskabet fra mange positioner øst for landsbyen 
– fx på flere stræk af Fodsporet.
         Vi har desværre ikke kunnet få politiets opbakning til en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t på dette korte stræk op mod landsbyen.
Men vi arbejder fortrøstningsfuldt på at finde en løsning, så vi kan plante træerne 3 m fra vejbanens kant, og ikke 6 m, som er det lovmæssige krav på et vejstræk,
hvor hastigheden formelt må være 80 km/t.
         Men vi er havnet i en lidt absurd situation:
Politiet mener ikke, at man kan køre mere end 50 – 60 km/t på dette stræk,
hvis man skal overholde færdselslovens almene regel om at køre efter forholdene.
Derfor er der ikke behov for en skiltning.
         Det er for så vidt meget fornuftigt – men hvis der ikke er en begrænsning
af hastigheden, så gælder reglen om 6 m planteafstand af sikkerhedsgrunde.
To regler, som hver for sig er meget fornuftige – men som altså står i vejen for en smuk og praktisk løsning for plantningen af vores allé.
Men vi håber at finde en løsning, så vi her i foråret kan gå i gang med at forberede arealet.


Klik her for gamle nyheder!